Địa chỉ:
Địa chỉ: Bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Số điện thoại: 01638239679; 0974384606 (Oanh) Email: kimoanhtn88@gmail.com Website: http://dulichbangiangmo.com
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Du lịch Bản Giang Mỗ Hòa Bình (http://dulichbangiangmo.com) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
(Tùy chọn)